Hyresbostäder i Östersund - Vinterstaden i Jämtland

De flesta som tänker på Östersund tänker nog på vintersporter och skidåkning. För de som åker till svenska fjällen är Östersund den största, närmsta staden. Under åren har staden varit värd för ett flertal tävlingar,både världsmästerskap i skidskytte och skridskolöpning. Östersund har även sökt om tillstånd att få hålla de Olympiska spelen.

Östersund är i jämförelse med andra svenska städer en ganska ung stad och blev inte officiellt betraktad som stad förrän på 1800-talet. Redan något sekel innan hade Gustav III försökt få ökat inflytande över den blomstrande handeln som bedrevs där. Östersund är fortfarande en handelsstad och det finns gott om småföretag här.

Norskt föreningslivs inflytande över Östersund var en av anledningarna till att nykterhetsrörelsen blev betydelsefull här, liksom den svenska fredsrörelsen. Hembygdsrörelsen motsatte sig att industrin skulle bre ut sig och smutsa ner naturen. Detta kan ha lett till att Östersund la mer fokus på att vara en grosshandelsstad under 1900-talet. Som en reaktion mot statens inblandning och statlig subventionerade etableringar av storföretag och industrier grundades Storsjöyran. Det är en populär stadsfestival som finns än idag. Numera finns många av arbetstillfällen på Mittuniversitetet som har campus både i Sundsvall och Östersund. 

Hyra bostad i Östersund

Storgatan går genom centrum och har en av de mest välbevarade äldre stadsmiljöerna i Sverige. Intilliggande Prästgatan är en plats för butiker och annan kommers. Under 1960- och 1970-talet sanerades centrum och man försökte riva äldre fastigheter för att ge plats åt miljonbostäder. En av Östersunds signaturbyggnader är Östersunds rådhus som är 51 meter högt och liknar en fästning med sina gröna tinnar och röda tegelfasad. 

Bor du centralt i Östersund kan du ta del av stadens kaféliv, till exempel kan du fika på Törners och Wedemarks konditori. 

Sikta gärna på att hyra lägenhet i nybyggda Strandblick i centrala Östersund. Du bor både nära vattnet och stadskärnan på samma gång. Om du vill ta dig vidare ligger också Centralstationen i närheten.

Hyra studentbostad Östersund

Östersundshem erbjuder både korridorboende och lägenheter för studenter. I beståndet finns cirka 600 lägenheter. Om du bor på korridor ökar chanserna att lära känna nya vänner och dela studentlivets hektiska tillvaro med varandra.