Köpvillkor
- BostadsZonen

BostadsZonen är en bostadsportal som förmedlar kontakter mellan hyresvärdar och hyresgäster i hela Sverige.

BostadsZonen riktar sig därmed till hyresvärdar som önskar att annonsera om och hyra ut en eller flera lediga hyresbostäder och bostadsletande/hyresgäster som önskar att finna en ledig hyresbostad.  

Dessutom erbjuder BostadsZonen en mängd olika verktyg såsom artiklar, mallar och vägledningar med syftet att göra det enklare att hyra ut och hyra bostäder i Sverige. 

BostadsZonen har ett mål att vara en bostadsportal där hyresvärdar och hyresgäster kan hitta varandra samt hitta relevanta metoder för uthyrning. BostadsZonen administerar och faciliterar inte själva uthyrningen av de olika bostäder som annonseras på hemsidan.


BostadsZonen ApS (hädanefter BostadsZonen)

Næstvedgade 28, kl. th.

2100 København Ø

Org nr DK / CVR: 39223112

kundservice@bostadszonen.se


Aktuella Köpvillkor gäller mellan den enskilda användaren (som hädanefter benämns som ”Användaren”) och BostadsZonen.

Med ”Användaren” avses den som registrerar en användare på BostadsZonen för att söka eller lägga upp bostadsannonser, den som upprättar BostadsMatcharen, den som köper en prenumeration och den som använder andra tjänster hos BostadsZonen som till exempel ett köp av en mall, med mera. 

Det är ett krav att Användaren vid registreringen av sin användarkonto/profil, eller köp av en prenumeration hos BostadsZonen och vid användning eller köp av övriga tjänster (hädanefter Tjänsterna) som erbjuds av BostadsZonen, har läst och accepterat gällande köpvillkor. 

Endast personer som är 18 år eller äldre kan teckna en prenumeration eller lägga upp Bostadsannonser hos BostadsZonen.

Dessa köpvillkor är, tillsammans med BostadsZonens Personuppgiftspolicy och Cookiepolicy, grunden för det avtal som gäller mellan Användaren och BostadsZonen. 


BostadsZonen är som utgångspunkt gratis att använda. Du kan när som helst söka efter hyresbostäder inne på vår bostadsportal och registrera en gratis användare samt en Bostadsannons och BostadsMatcharen. 

Om du önskar att få tillgång till uthyrarnas kontaktuppgifter behöver du teckna en prenumeration i tillägg.

När du köper åtkomst till hyresvärdarnas kontaktuppgifter startas därmed också en löpande prenumeration som ger tillgång till deras kontaktupplysningar fram till prenumerationen sägs upp. 

Att köpa åtkomst till hyresvärdarnas kontaktuppgifter är precis som övriga tjänster hos BostadsZonen en digital tjänst där en löpande prenumeration tecknas på samma gång. Det ger dig möjlighet att få se deras kontaktuppgifter i de aktiva bostadsannonserna som finns inne på http://www.BostadsZonen.se.

BostadsZonen är inte involverad i varken kontakten mellan bostadssökande och hyresvärd eller själva uthyrningen av respektive bostäder.

En Profil är en kort beskrivning av dig, antingen som hyresgäst eller hyresvärd. Profilen kan ses av dig och de personer som du har kontakt med.

En Bostadssökarannons är en annons som du fyllt i, där du presenterar dig som bostadssökande med information om dina kriterier för önskad hyresbostad. En Bostadsannons kan ses av alla besökare på BostadsZonen.

BostadsMatcharen är en tjänst som, utifrån dina angivna kriterier, ger dig uppdateringar om nya, relevanta hyreslägenheter per e-post.

En Bostadsannons är ifylld av en hyresvärd med information om tillhörande ledigt hyresobjekt. 

Förutom ovanstående Tjänster erbjuder även BostadsZonen en rad mallar, varav några är gratis och några kostar pengar att få tillgång till.  

För att få tillgång till Tjänsterna skall Användaren registrera ett användarkonto/profil på BostadsZonen. 

Användaren är ansvarig för att se till att de angivna upplysningarna vid registreringen av användarkontot är korrekt vid tidpunkten för registreringen. Vid registreringen får Användaren endast ge information om egna e-mail, betal- och kreditkort. 

Vid registrering av användarkonto ska Användaren uppge ett användarnamn och ett lösenord (hädanefter ”Inloggningsuppgifter”). Användarens Inloggningsuppgifter är personliga och får inte ges vidare, lånas ut eller användas av andra.

Användaren skall förvara Inloggningsuppgifterna på ett säkert ställe så att andra inte olovligen kan få tillgång till dem. Användaren är ansvarig för användningen av sitt användarkonto.

Inloggningsuppgifterna får ej missbrukas, och det får ej ske en vidareförmedling av de uppgifter som Användaren via Tjänsterna får tillgång till. 

Om Inloggningsuppgifterna eller uppgifterna som det ges tillgång till vid en inloggning missbrukas kan det leda till att Tjänsterna spärras för respektive Användare och den betalda prenumerationsavgiften ej återbetalas.

Om Användaren får misstanke om att Användarens Inloggningsuppgifter använts olovligen skall Användaren direkt meddela BostadsZonen och ändra sitt lösenord.

När du köper åtkomst till hyresvärdarnas kontaktuppgifter på BostadsZonen kostar de 4 första dagarna 39 kr. Köpet är del av en prenumeration, vilket betyder att du startar en prenumeration som fortsätter att förnyas automatiskt. Efter de 4 dagarna kostar prenumerationen därefter 369 kr. i månaden. Det är alltså tal om en löpande prenumeration som förnyas var 30:e dag. 

Det betyder också att du i samband med ditt köp på 39 kr. (för de första 4 dagarna) godkänner att BostadsZonen hädanefter får debitera den avtalade månadsvisa prenumerationsavgiften på 369 kr. kr fram tills prenumerationen sägs upp.

En prenumerationsperiod startar från det tidspunkt som köpet genomförs, det vill säga samma klockslag som prenumerationen inleds. Det är därför inte datumet som beloppet dras från ditt konto på banken som avgör periodens längd.

Du kan alltid logga in på ”Min sida – som hyresgäst” under “Konto” och se en status på din prenumeration och även när den förnyas, samt dina betalningar.

Du säger upp din prenumeration genom att logga in på “Min sida – som hyresgäst” inne på BostadsZonen. Därefter kan du under “Konto” klicka på “ Avsluta prenumerationen”. 

De första 24 timmarna efter ditt köp av en prenumeration hos BostadsZonen kan du inte säga upp prenumerationen. Efter att de första 24 timmarna passerat kan du när som helst säga upp din löpande prenumeration.

När du har sagt upp prenumerationen kommer du få ett mail med en bekräftelse på uppsägningen. Du bör vara uppmärksam på att mailen kan ha hamnat i spamfiltret. Om du ej får mailen som bekräftar uppsägningen eller om du upplever andra problem i samband med uppsägningen ska du genast kontakta vår kundservice så att vi kan hjälpa till och undersöka om uppsägningen gått igenom. 

Uppsägningen av din prenumeration gäller från utgången av den innevarande medlemsperioden. Du betalar därefter inte ytterligare när perioden som uppsägningen gjorts under har gått ut.

När du har sagt upp din prenumeration på BostadsZonen kommer därmed framtida debiteringar därför upphöra och prenumerationen avslutas ifall du inte har återaktiverat prenumerationen.

När en prenumeration sägs upp kan du fortfarande använda Tjänsterna i den innevarande perioden som motsvar den återstående perioden för prenumerationen, som du senast har betalt för. Redan genomförda prenumerationsköp återbetalas ej.

Du kan inte säga upp din prenumeration genom att avvisa en betalning, se stycket Betalning. Du måste i stället säga upp din löpande prenumeration genom att logga in på BostadsZonen innan den anses vara uppsagd.

När du köper en prenumeration hos BostadsZonen kan du kontakta uthyrarens aktiva bostadssannons på BostadsZonen strax efter att betalningen genomförts. 

När du köper en prenumeration hos BostadsZonen kan du med en gång se din prenumeration genom att logga in på din användarsida ”Min sida – som hyresgäst” och ”Konto” på BostadsZonen och likaså kan du strax efter betalningen genomförts få ett bekräftelsemail på köpet av prenumerationen. Om du inte får ett mail från oss, vänligen kontakta vår kundservice strax.

När du köper en mall eller en blankett på BostadsZonen har du tillgång till dokumentet direkt efter att din betalning registrerats och likaså kan du direkt efter genomförd betalning få ett bekräftelsemail på köpet.

Du hittar även kvittot för ditt köp under ”Min sida – som hyresgäst” och ”Konto”.  

När du köper en Tjänst hos BostadsZonen accepterar du samtidigt att BostadsZonen får debitera det avtalade beloppet som motsvarar den valda prenumerationslösningen eller priset för den valda tjänsten från ditt betalkort. 

Var uppmärksam på att det kan gå upp till 4 bankdagar från genomfört köp tills att pengarna debiteras från ditt konto. Det gäller också debiteringen av den löpande prenumerationskostnaden.

När du köper en Tjänst av BostadsZonen blir du förutom din accept av köpet också upplyst om den tjänst du köper, prisen inkl. moms och betalvillkor och du behöver också acceptera aktuella köpvillkor för kunna genomföra köpet. Du kan när som helst avbryta ditt köp innan betalningen är genomförd.

Betalningen dras först från ditt konto när din användare har registrerats, och köpet är genomfört, om inte annat avtalats eller framgår på din order.

Användaren ska genomföra betalningen för köpet via de betalningsmetoder som BostadsZonen erbjuder på hemsidan. 

Användaren förpliktigar sig att vid varje betaldatum (det vill säga när prenumerationen förnyas) att ha tillräckligt med betalmedel för att använda aktuell betalmetod. Om en betalning avvisas kan BostadsZonen försöka att dra den utestående prenumerationsbetalningen vid ett senare tillfälle.  Om betalningen ej gick igenom spärras Tjänsterna och vi kommer hädanefter att betala den uteblivna betalningen som en avanmälan. Du kan därefter registrera ett nytt betalkort eller förnya din prenumeration om detta önskas.

BostadsZonen erbjuder onlinebetalning med Visakort och MasterCard. 

Alla belopp på hemsidan är inklusive moms. Hemsidan använder följande valuta för prissättning: Sverige - Krona (SEK).

Vi iakttar den största möjliga säkerheten vid användning av dina kortuppgifter på BostadsZonen och vi sparar inga kontouppgifter. BostadsZonen använder sig av en säker betalningsserver som krypterar alla uppgifter med SSL-protokoll vilket betyder att din data är säker och inte kan läsas av utomstående.

På BostadsZonen kan du registrera en profil, lägga upp Bostadsannonser och Bostadssökarannons.

Som Användare bör du se till att det innehåll som läggs upp i samband med användning av BostadsZonen går i linje med våra regler för annonsering.

Annonsering på BostadsZonen ska vara innehållsmässigt korrekt gällande både text och bild. Innehållet får ej vara osant eller kränka tredje parts rättigheter och får inte heller vara vilseledande, fientligt, diskriminerande, rasistiskt eller på annan sätt väcka anstöt. 

Annonsering på BostadsZonen får ej kränka upphovsman, varumärke eller andra immateriella rättigheter.

Det är ej tillåtet att ange kontaktuppgifter eller specifik adress i varken annonsrubriker eller i annonsens text. 

Du förpliktigar dig i enlighet med aktuella köpvillkor att radera annonser när de inte längre är aktiva/relevanta. Det betyder att bostadsannonser ska raderas/inaktiveras så fort som bostaden hyrs ut eller om du inte längre är bostadssökande. 

BostadsZonen förbehåller sig rätten att när som helst redigera eller ta bort annonser helt eller delvist om innehållet värderas eller misstänks vara i strid med gällande lagstiftning, BostadsZonen krav på annonsering i relation till användarna och våra riktlinjer.

BostadsZonen har ett stort nätverk av Facebook-grupper för hyresbostäder. När du registerar en bostadsannons på BostadsZonen accepterar du samtidigt att din bostadsannons får delas i dessa grupper. Detta görs uteslutande för att hjälpa dig med annonsering av bostaden och så att den visas till så många potentiella intressenter som möjligt.

När du registrerar ett användarkonto med avsikten att få tillgång till vår bostadsportal med lediga hyresbostäder och tillhörande Tjänster på BostadsZonen - och därmed ger din e-mailadress i samband med upprättande av kontot - accepterar du samtidigt att BostadsZonen kan marknadsföra liknande produkter via mail som till exempel passande hyresobjekt. 

Du kan när som helst - och även innan ditt användarkonto registreras - och helt kostnadsfritt avanmäla våra marknadsföringsutskick.

Om du önskar att tacka nej till dessa utskick kan du antingen göra det i samband med att du lägger en beställning på en användare/prenumeration genom att skriva en kommentar vid registreringen eller att använda dig av länken för avanmälan efteråt när som helst - både före och efter registreringen av användaren/prenumerationen - och även genom att skriva det direkt till vår kundservice kundservice@bostadszonen.se.

Om du vill ångra köpet av en prenumeration eller en annan Tjänst som köpts hos BostadsZonen kan detta göras enligt rådande lagstiftning om 14 dagars ångerrätt på ditt köp. Du har därför rätt att dra tillbaka avtalet utan anledning inom 14 dagar. 

Ångerrätten går ut efter 14 dagar efter att köpet/avtalet ingåtts. Önskemålet om att ångra prenumerationsköpet ska meddelas oss senast 14 dagar efter att avtalet ingåtts/köpet genomförts.

Ångerrätten kan tillämpas om du skickar ett meddelande om åkallande av ångerrätten innan fristen gått ut.

Vad gäller prenumerationer som köpts på BostadsZonen gäller ångerrätten endast så länge prenumerationen ej tagits i bruk. 

Vad gäller mallar köpta på BostadsZonen gäller ångerrätten så länge mallen inte är nedladdad. Med ”nedladdad” ska det förstås som att det digitala dokumentet öppnats eller laddats ner. 

Om du vill åkalla ångerrätten på köpet av din prenumeration ska du därför undvika att använda prenumerationen genom att direkt logga ut från din profil på BostadsZonen. Därefter ska du kontakta kundservice och meddela dem att du vill använda dig av ångerrätten.

Om du till exempel loggar in på din profil efter genomförandet av prenumerationsköpet, påbörjar en sökning på bostäder, tar kontakt med en hyresvärd, lägger upp en bostadsannons eller företar liknande aktiviteter faller din ångerrätt bort eftersom detta betraktas som att du använt prenumerationen. 

Om du vill åberopa din ångerrätt vid köpet av en mall ska du undvika att ladda ner mallen. Så snart mallen är nedladdad accepterar du att ångerrätten inte längre gäller. 

Om du använder din prenumeration eller laddar ner en mall accepterar du att genom att använda dessa inte längre kan ångra ditt köp eftersom Tjänsten levererats.

Meddelande avseende ångerrätt skall skickas på mail till kundservice@bostadszonen.se. I meddelandet ska det framgå tydligt att du vill åberopa ångerrätten och du behöver även upplysa oss om i vilket namn och med vilken mail som du genomfört köpet samt när köpet är genomfört. 

Ångerrätten vid ett köp hos BostadsZonen gäller endast de första 14 dagarna efter genomfört köp/tecknande av prenumeration och därefter faller ångerrätten bort. Ångerrätten kan därför ej användas vid den löpande prenumerationsavgift som debiteras efter att ångerperioden gått ut. 

Om du vill använda din ångerätt korrekt kommer BostadsZonen att återbetala det belopp som du har betalat utan onödig försening och under alla omständigheter senast 14 dagar efter att du skickat in ett meddelande om ångrat köp. 

Vi verkställer en sådan återbetalning med samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen om du ej har uttryckt något annat. Under alla omständigheter krävs du ej på några avgifter för återbetalningen.

Om det skulle så vara att våra Tjänster och service inte motsvarar dina förväntningar bör du vänligen att kontakta oss på kundservice@bostadszonen.se och vi kommer göra allt för att hitta en tillfredsställande lösning.  

Om det uppstår tekniska fel på BostadsZonen som till exempel plötsliga driftstörningar, förlängda svarstider eller liknande förbehåller sig BostadsZonen sig rätten att avhjälpa problemet genom att till exempel ge användaren extra prenumerationstid som motsvarar den tid som ej kunnat användas. Detta kräver att användaren skickar in dokumentation som visar att servicen ej kunnat användas till exempel i form av screenshot och klockslag.

Reklamation vid fel och missar på BostadsZonen skall meddelas till oss inom rimlig tid efter att felet har uppstått. 

Om återbetalningen av ett köp önskas med anledning av en falsk annons bör du vänligen skicka ett mail till kundservice med lämplig dokumentation, som till exempel bilder/printscreens på annonsen som misstänks vara falsk.

Om du som Användare upplever problem, olovlig användning, stötande innehåll eller liknande ska du genast kontakta oss på kundservice@bostadszonen.se så att vi kan lösa problemet fortast möjligt. 

Om användningen av BostadsZonen missbrukas i strid med våra villkor kan BostadsZonen radera det nödvändiga innehållet, och även begränsa eller avbryta vår Tjänst ( t.ex ditt användarkonto, din bostadsannons eller liknande) och avsluta din prenumeration. 

BostadsZonen tar ansvar för en stor del av innehållet men vi kan inte ta ansvar för olagligt eller icke-godkänt innehåll eller felaktig användning av vår hemsida eller Tjänster.

BostadsZonens hemsida och innehåll får inte kopieras, ändras eller distribueras i någon form, så inte heller copyrightskyddat material eller varumärken.

All data på BostadsZonen ägs av BostadsZonen och skyddas av upphovsrätten. Inget innehåll, data, upphovsrättigheter eller varumärken på BostadsZonen får användas i kommersiellt syfte. Det får ej crawlas innehåll, likaså får inga texter, bostäder, annonser, bilder, kontaktuppgifter, mallar eller liknande innehåll eller data kopieras, ändras, delas, missbrukas eller distribueras från BostadsZonen.

På BostadsZonen ska Upphovsrättslagen följas. 

Användaren får endast ladda upp material som till exempel bilder, film och text på BostadsZonen som användaren antingen har upphovsrätt till eller som inte kränker upphovsrätten för tredje part. Upphovsrättslagen gäller överallt på hemsidan, vilket också innefattar innehållet på Användarens profil och i dess annonser.

När du lägger upp innehåll på BostadsZonen ger du BostadsZonen obegränsad, oåterkallelig och övergripande rätt att göra innehållet tillgängligt, och att ändra och framställa innehållet som kan vara data, text och bilder. BostadsZonen nyttjar rätten att spara och visa dina annonser i marknadsföringssyfte.

BostadsZonen är, förutom förmedlingen av kontakter, inte inblandad i interaktionen eller transaktionen mellan hyresvärd och hyresgäst och likaså agerar BostadsZonen varken uthyrare eller administratör för de bostäder som annonseras på BostadsZonen. 

BostadsZonen är därför inte ansvariga för innehållet eller korrektheten hos de uppgifter som förmedlas och inte heller relevansen för de annonser som läggs ut på BostadsZonen. 

Det är alltid Användarens ansvar att se till att de angivna kontaktuppgifterna, så även e-postadressen som uppgetts vid upprättande av en användarprofil, är korrekta. Om du ej mottar en kvittering för ditt köp eller av ett eller annat skäl har misstanke om att du har uppgett fel epostadress vid registrering av din användarprofil eller köp ska du genast kontakta BostadsZonens kundservice så att felet kan rättas till. BostadsZonen är inte ansvarig för Användarens felaktiga uppgifter eller följderna av detta som till exempel utebliven bekräftelse av ett köp eller uppsägningen av en prenumeration som är konsekvensen av en felaktig e-postadress.

Det är alltid Användarens ansvar att använda sunt förnuft och vara uppmärksam när den navigerar på och använder webbsidan också gällande innehållet i Bostadsannonser och de uppgifter Användarens behöver dela med sig i en Bostadssökarannons, och det innebär att BostadsZonen ej är ansvarig för andra Användares - eller tredjeparts- bruk av tillgänglig data på BostadsZonen. 

BostadsZonen är ej ansvarig för att kontaktuppgifter eller information kring annonserade hyresobjekt är korrekta. BostadsZonen gör allt för att säkerställa att alla annonser är korrekta, men eftersom inte bostadsbeståndet är vårt kan vi ej garantera detta. Om du har misstanke om att det finns en falsk annons på BostadsZonen är det viktigt att du genast kontaktar BostadsZonens kundservice, så att de kan undersöka saken närmare.

Likaså kan ej BostadsZonen ej ansvara för att bostadssökande och uthyrare ej är framgångsrika i sin kontakt. BostadsZonen kan ej hållas ansvariga för den information och villkor som framgår på uthyrarens och administratörers hemsida. 

BostadsZonen är heller ej ansvariga för förlust som orsakas till följd av en hackerattack, virus, serverfel, fel vid åtkomst till hemsidan, system eller IT-mässiga avbrott på siten eller hos hyresvärden och dess administratör, inte heller om ett sådant avbrott leder till att data raderas i BostadsZonens system.

BostadsZonen är dessutom inte ansvarig för förhållande som sker utanför BostadsZonens kontroll som till exempel force majeure, tredjeparts missbruk av personuppgifter eller andra förhållanden och omständigheter som är bortom BostadsZonens kontroll.

De dokument och mallar som finns tillgängliga eller kan köpas på BostadsZonen påverkas av Användarens information och val och därför kan eventuella fel eller inkorrekta redogörelser i det innehåller som Användarens skapar inte vara Hyrebostads.ses ansvar. 

De dokument, artiklar och mallar som finns tillgängliga på BostadsZonen kan ses som en inspiration till hur en aktuell fråga kan hanteras. Du har som Användare fullt ansvar att försäkra dig om att kontraktet är korrekt ifyllt ochutformat enligt rådande lagstiftning. Vi erbjuder ej juridisk rådgivning och vi reserverar oss för innehållets korrekthet också i juridisk mening. Varje (hyresrättslig) problemställning kräver ett konkret ställningstagande i den specifika frågan för att kunna tillämpas korrekt. Du uppmuntras därför att i varje tillfälle få rådgivning av en sakkunnig vid användning av juridiska dokument och mallar så att tillämpningen är korrekt i förhållande till den konkreta problemställningen. BostadsZonen kan inte i något tillfälle hållas ansvarig för användningen av de olika mallarna som erbjuds på BostadsZonen. BostadsZonen är därmed ej ansvarig för varken direkta, indirekta eller framtida förluster som Användarens eller andra drabbas av till följd av användningen av mallarna/dokumenten/artiklarna.  

Innehållet på BostadsZonen, korrespondans eller annan kontakt med BostadsZonen kan ej utgöra grund för juridisk rådgivning av något slag.

När du använder BostadsZonen och dess Tjänster accepterar du samtidigt att BostadsZonen, som är ansvarig för datan, samlar in, överför, sparar och registrerar dina personliga uppgifter på servrar som finns i Tyskland. 

Alla dina uppgifter behandlas under sekretess och är endast tillgängliga för betrodda medarbetare hos BostadsZonen. 

När vi samlar in personuppgifter via vår hemsida, antingen i samband med registrering av användarkonto, Bostadsannons, BostadsMatcher eller i samband med ett köp försäkrar vi oss om att du alltid är informerad om exakt vilka uppgifter som samlas in om dig och varför. Vi hänvisar till BostadsZonens Personuppgiftspolicy.

All kommunikation med kontokortsuppgifter mellan dig och servern, samt login sker i övrigt över en säker anslutning med SSL. 

Vi kontrollerar löpande den registrerade datan för att säkerställa att den är korrekt. Det är ditt ansvar som Användare att dina personliga uppgifter är korrekta och att du skyddar dina inloggningsuppgifter. Vid godkännande av aktuella köpvillkor förpliktigar du dig till att hålla oss ajour om dina personliga uppgifter ändrar sig.

Om ditt lösenord missbrukats eller om du har misstanke om detta bör du genast kontakta BostadsZonen kundservice@bostadszonen.se om att ändra lösenordet och spärra kontot.

Du bör vara uppmärksam på att de upplysningar som du uppger i en profil, Bostadsannons och Bostadssökarannons som en del av BostadsZonens Tjänster vidareförmedlas på hemsidan och kan ses av besökare till exempel när de letar efter en hyresbostad eller en hyresgäst. 

Logg-statistik

Vi för statistik via en logg som betyder att ett system samlar in information som kan ge oss en bild av hur många besökare vi har på BostadsZonen och var de kommer ifrån och var på hemsidan de surfar därifrån osv.

Loggstatistiken kan användas i syfte att optimera BostadsZonen med målet om att erbjuda en bättre användarupplevelse.

BostadsZonen reserverar sig för ändringar av priset på våra Tjänster och att uppdateringar av köpvillkoren. 

Ändringarna ska tillkännages för Användarens senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. I händelse av dessa ändringar har Användaren rätt att säga upp prenumerationen med verkan från den dagen då ändringen träder i kraft. Om inte Användaren säger upp prenumerationen innan ändringen träder i kraft ska det betraktas som en accept av ändringen. Ändringar som innebär en uppenbar fördel för Användaren gäller med det samma utan att ge Användaren rätt till uppsägning.

BostadsZonen kan likaledes med respektive varsel uppdatera köpvillkoren, personuppgiftspolicyn eller cookiepolicyn om ändringarna aviseras på BostadsZonen eller genom att skicka e-mail till Användaren.

Vi på BostadsZonen önskar nöjda kunder och transparenta villkor så det ska vara enkelt för dig som Användare att veta vad du får. Om du trots allt skulle ha fler frågor eller stöta på villkor som du inte är nöjd med är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice (kundservice@bostadszonen.se). 

Om vi mot all förmodan inte skulle nå konsensus i en fråga och om du då önskar att gå vidare med klagomålet efter att BostadsZonen har behandlat ditt ärende kan du som privatkund upprätta ett klagomål.

Ett klagomål över en tjänst som köpts hos BostadsZonen kan - beroende på köpets storlek - skickas in till EU-kommissionens onlineportal för klagomål. Klagomål skickas in här - http://ec.europa.eu/odr. När du skickar in ett klagomål ska du ange följande e-mailadress: kundservice@bostadszonen.se.

Om du har frågor på ovanstående eller önskar att komma i kontakt med oss av andra skäl hjälper vi gärna dig. Du är därför varmt välkommen att kontakta oss på kundservice@bostadszonen.se