Ämne: BostadsZonens Blogg

Misstänker du mögel i din hyresrätt?

Mögel är ett allvarligt problem och det är viktigt att gå till roten av det. Om det inte åtgärdas kommer det att återkomma och i värsta fall kan mögel orsaka astma, huvudvärk, yrsel och andningsbesvär. Om du misstänker mögel i din hyresbostad är det därför viktigt att du reagerar på det direkt.
Skrivet av vår interna copywriter. Senast uppdaterad: 16. april 2024
Skicka artikeln till en vän

Vad är mögel?

Mögel är en allmän term för små mikroorganismer som normalt växer i naturen. Förutsättningarna för att mögel ska växa och frodas är värme, organiskt material och fukt. Den kommer att spridas med sporer genom luften, och när de rätta förhållandena är där kommer den att växa.

Du kanske har sett mögel tidigare och sett att det kan vara olika färger; vit, grå, svart, blågrå, rödaktig och kan vara lurvig. Lukten är unken och kan påminna om smutsigt material. Du behöver inte oroa dig för om mögel kan bryta ner husets konstruktion – det kan det inte, men det tyder på att hemmet är för fuktigt, vilket är ett problem. Det kan också orsaka hälsoproblem för dig som hyresgäst.

Mögel ses ofta växa i badrum, källare, bakom möbler, på tak eller väggar. Man ser det ofta i äldre bostäder, men det kan även förekomma i moderna byggnader, där bostaden är mycket tät och ofta behöver ventileras.

Mögel i hyresbostaden - vad gör jag?

Det går att ta bort mögel själv, men det är ofta bäst att överlåta uppgiften till ett proffs. Speciellt för att man måste ta bort orsaken till svampen helt, annars kommer den tillbaka. Det kan vara svårt att själv ta reda på vad orsaken är samt åtgärda problemet korrekt.

Är du hyresgäst och misstänker mögel? Då måste du först och främst kontakta din hyresvärd. Du måste göra detta så snart som möjligt. Mögel ses som ett fel i hyresrätten. Det innebär att om din hyresvärd har underhållsskyldighet så ska hyresvärden se till att mögel tas bort från fastigheten. Det är viktigt att du kontaktar hyresvärden så fort du misstänker det, så att det blir så kostsamt som möjligt. Du kan utnämnas som den ansvariga parten om du inte har försökt stoppa tillväxten av mögel i tid. Det är viktigt att du får din kommunikation och överenskommelse med hyresvärden skriftligen.

När du har kontaktat din hyresvärd ska en utredning göras om det finns mögel och omfattningen av det. Dessutom måste orsaken till svampen hittas. Det måste göras av en professionell och kan göras genom en teknisk undersökning. Det är uthyrarens ansvar.

Om du upplever att din hyresvärd inte svarar på dina upprepade förfrågningar ska du kontakta kommunen du bor i och eventuellt bli anvisad en annan bostad.

Villkoren gäller oavsett om det är mögel i en hyresgästförening eller om det är mögel i en privat hyresbostad.

Det kan också vara så att du står för det invändiga underhållet enligt hyresavtalet. Du måste alltså först försöka ta bort möglet själv innan du kontaktar hyresvärden. Om du inte kan ta bort det själv måste du kontakta hyresvärden. 

Vad ska jag leta efter för att upptäcka mögel?

Det kan vara svårt att vara medveten om mögel om du aldrig sett det förut. Du kan leta efter mörka fläckar och fläckar på golv, tak, väggar eller nära fönster. Om du upplever en jordig och unken lukt kan det vara mögel. Kanske finns det fukt på kalla väggar eller så bildas det lätt kondens på fönstren. Mögel kan också dyka upp i bucklor eller sprickor i tapeten. Om du är tveksam är det alltid bra att kontakta hyresvärden ändå.

Ersättning för mögel i en hyresfastighet

Hyresvärden ansvarar för utgifter relaterade till mögel och för att få problemet åtgärdat, såvida inte problemet beror på felaktig användning av hyresobjektet såsom dålig ventilation, i så fall åligger det hyrestagaren. Det är därför viktigt att du säkerställer god ventilation, vilket du kan läsa mer om i vår guide här.

Som redan nämnts kommer du som hyresgäst också att stå för kostnaderna om du inte har informerat hyresvärden om detta i tid. Det är därför ditt ansvar att informera hyresvärden.

Om du informerar hyresvärden så fort du upptäcker det samt att möglet inte beror på felaktig användning av den hyrda fastigheten, kan du vara säker på att det är hyresvärdens ansvar att stå för kostnaderna. Det är viktigt att du ser till att hyresvärden får dit en expert för att titta på problemet. På så sätt kan man avgöra om problemet beror på konstruktionsfel eller ej.

Vad är mitt ansvar som hyresgäst?

När du flyttar in i en hyresbostad är det ditt ansvar att behandla bostaden på rätt sätt. Det kan beskrivas i hyresavtalet eller husreglerna. Det kan till exempel vara:

  • Se till att vädra
  • Städa regelbundet
  • Undvik att hänga och torka tvätt inomhus
  • Torka av fönster och fönsterbrädor
  • Stäng av värmen helt