I det bästa av flera världar när du hyr bostad i Kristianstad

I Kristianstad förenas det bästa av flera världar. Här finns lugnet med varierad natur men också spännande upplevelser och social gemenskap. Stadens historiska stadskärna erbjuder ett stort utbud av konst, musik och kultur och här finns även ett av Sveriges bästa handbollslag.

Lediga lägenheter i Kristianstad och Greater Copenhagen

Med Pågatåg och Öresundståg finns direkta järnvägsförbindelser med Köpenhamn, Kastrup, Malmö, Lund, Helsingborg och Karlskrona. Från Kristianstad Österlen Airport går direktflyg till Stockholm och Kristianstads kommun tillhör Greater Copenhagen - en av de snabbast växande regionerna i norra Europa. Tågen går nästan dygnet runt via Öresundsbron till Danmark. Om du hyr lägenhet i Kristianstad så når du internationella flygplatsen Kastrup och storstaden Köpenhamn på mindre än 2 timmar. Genom Regionbussar och Skåneexpressen finns också regelbundna kommunikationer med Malmö, Lund, Helsingborg med flera.

Studier och näringsliv i Kristianstad

Hyr lägenhet i Kristianstad med goda möjligheter att börja din yrkeskarriär och utvecklas genom hela arbetslivet. Högskolan Kristianstad är en populär högskola och har ett brett utbud av utbildningar. Kristianstads näringsliv är dynamiskt och kännetecknas bland annat av livsmedelsproduktion, detaljhandel och byggföretag. Kristianstad är tillväxtmotor i nätverket Skåne Nordost och en naturlig del av Öresundsregionen och samarbetet Greater Copenhagen. Greater Copenhagen är ett näringspolitiskt partnerskap och ett politiskt samarbete som omfattar Region Skåne och Region Halland i Sverige samt Region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark. Målet är att bidra till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i regionen, genom att bland annat arbeta med strategiska infrastrukturfrågor, talangattraktion, marknadsföring, grön omställning och en integrerad arbetsmarknad. Kristianstadsslättens jordar tillhör de allra bästa och det är ingen tillfällighet att kommunen är ett starkt centrum för livsmedelsproduktion med närvaro av en levande jordbrukstradition.

Fästningsstaden Kristianstad från 1614

Den danske kungen Christian IV grundade staden Kristianstad 1614. Staden byggdes som en fästning, omgiven av svårtillgängliga våtmarker. Fästningsstaden Kristianstad var tänkt som en stad för försvar, hantverk och handel. Som stadsbildning är Kristianstad i många avseenden ett unikt projekt. Till skillnad från andra orter kunde man här börja alldeles från början. Staden kunde läggas ut precis så som man önskade utan att man behövde ta hänsyn till äldre stadsbebyggelse. Här kunde två viktiga aspekter förenas; en regelbunden stadsplan och ett starkt försvar. Stadslivet som försiggick på de kvadratiska torgen, på de raka gatorna och i borgarhusen i de jämna, rektangulära kvarteren skyddades bakom en mäktig befästningsring med vallgravar, höga jordvallar och framskjutna bastioner. Detta byggde på att man utnyttjade vattenhinder som till exempel åar, våtmarker och grävda vallgravar för att skapa så stort avstånd som möjligt till en angripare. 

Kristianstads historia lever kvar

I början av 1800-talet miste Kristianstad alltmer sin betydelse som fästning när fredligare tider tog vid i både Norden och Europa. Idag är det framförallt kanalerna och den rekonstruerade bastionen Konungen som påminner om Kristianstads förflutna som befäst garnisonsstad. Har du hyresrätt i Kristianstad så njuter du till vardags av stadsbilden som märkts av historien. Den storslagna Heliga Trefaldighetskyrkan och innerstadens regelbundna gatunät är exempel på detta. 

Vattenriket runt Kristianstad

Få platser har så rik och varierad natur som vattenriket runt Kristianstad. Har du bostad i Kristianstad så har du nära till området som av Unesco utsetts till ett Biosfärområde vilket innebär att det är ett modellområde som visar hur vi kan både bevara och utveckla naturens resurser på ett hållbart sätt. I Vattenriket finns besökscentret Naturum och många andra besöksplatser. Området där lägsta punkten ligger var tidigare en vik av Hammarsjön, den så kallade Nosabyviken. På den gamla sjöbotten ligger idag Sveriges lägsta markpunkt. 

Invallningar på 1900-talet

Kristianstadsslätten är en utpräglad odlingsbygd med lång tradition. Under 1800-talet torrlades här sjöar och kringliggande vattenområden. Sjöbottnarna behövdes till åkermark eftersom befolkningen ökade kraftigt på 1800-talet och det fanns många munnar att mätta. De senaste invallningarna gjordes på 1900-talet. Att återskapa och anlägga våtmarker här är idag istället en etablerad metod för att minska näringsläckaget från land och förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. 

Vad vill du göra på din fritid när du hyr lägenhet i Kristianstad

Runt Kristianstad finns flera fina vandringsleder i naturreservat med sagolika backlandskap med bäckar, raviner och höga klippbranter. Möjligheterna till bad är många eller vad sägs om fyra mil kuststräcka, insjöbad, badhus och flera friluftsbad. I kommunen finns åtta bad som alla håller öppet under sommaren och är tempererade. Kristianstads arenaområde består av Kristianstad Arena, Kristianstads fotbollsarena, konstgräsplaner, Kristianstads IP samt tennis- och padelbanor. Tivoliparken är ända sedan tidigt 1800-tal en oas för Kristianstadsborna och i parken finns över 50 arter av träd. Det är hit man går soliga dagar med en filt och lyssnar på musikevenemang. Här hittar man också Hälsoträdgården, en samlingsplats för trädgårdsintresserade. Eller gillar du att fiska? Fiskevårdsområdet i nedre Helgeå är ett av de mest omfattande och artrikaste i hela Skåne. Här finns minst 36 dokumenterade fiskarter, som till exempel gädda, abborre, havsöring, lax och gös samt olika karpfiskar.

Nyttiga tips när du letar bostäder eller hyresrätt i Kristianstad

För att garantera bästa möjliga utfall i ditt sökande efter lägenhet i Kristianstad kan det vara värt att vara flexibel med din sökning. Närheten till, och de fina kommunikationerna med Helsingborg, Malmö, Lund och Köpenhamn gör Kristianstad till en stad som ligger synnerligen bra belägen. Eftersom Kristianstad är en stad i tillväxt kan det vara en utmaning att hitta hyreslägenheter till rätt pris som uppfyller dina behov. Arbetsmarknaden lockar många som vill jobba på något av de internationella företagen inom livsmedelsindustrin samtidigt som de som ska börja studera på Högskolan är i behov av hyresrätt i Kristianstad. Därför kan det vara en god idé att vara ute i god tid och vara beredd på att utöka sökningsradien när du letar lediga lägenheter i Kristianstad. 

Kristianstad - den danska kungens ögonsten

Kristianstad grundades av den danska kungen Kristian IV som även passade på att använda sitt namn för att namnge staden. För att skydda sig mot svenskarna fick Kristianstad ordentliga vallar, vallgravar och bastioner vilket har gett staden en unik prägel. Vid freden i Roskilde blev Kristianstad åter svenskt. Skåne län var tidigare uppdelat i Malmöhus län och Kristianstad län vilket innebär att Kristianstad var en viktig residensstad. Innan hovrätten flyttades till Malmö på 1900-talet var Kristianstad en mycket framstående och förnäm stad dit adeln flyttade under vintrarna för att undkomma sina kyliga gods på landsbygden. 

Livsmedelsindustrin spelar en viktig roll i Kristianstad och anställer många människor, Swedish Meats har ett stort slakteri här och även Skånemejerier, Sydöstbagerierna, Campbell och Culinar verkar i staden. Dessutom exporter Kristianstad curry till Indien, vilket är en bedrift i sig. De allra flesta har säkert stött på Bullens pilsnerkorv, drycken Mer eller Mor Annas gurkor. Alla med sitt ursprung i Kristianstad. 

Om du inte arbetar med mat är chansen stor att du är anställd inom den offentliga sektorn. Bland annat verkar Totalförsvarets rekryteringsmyndighet här.

Hyra bostad i Kristianstad

På grund av de många boulevarderna i Kristianstad har staden ibland kallats Lilla Paris. Den pittoreska stadskärnan rymmer bland annat Heliga Trefaldighets kyrka, caféer, restauranger och butiker. De många stenbyggnaderna som Stora Kronohuset, Frimurarehuset och Söderportskolan bidrar också till den charmiga stämningen. Du kan med fördel hyra bostad i de centrala delarna och njuta av närheten till förströelse och ett myllrande gatuliv. 

Om du vill bo nära både högskolan och shoppingmöjligheter samtidigt som du kan njuta av lugn och grönområden kan området Gamlegården vara något för dig. Österäng profilerar sig som bilfritt och har bra bussförbindelser in till centrum.

Hyra studentbostad i Kristianstad

I Kristianstad finns det studentlägenheter som både är möjliga att få tillgång till utan att betala orimliga priser. De flesta lägenheter finner du i närheten av högskolan. Ett tips är att ställa dig i kö så fort du får antagningsbeskedet i din hand.